Adlafia

?
Adlafia
Adlafia.0004.jpg
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Eukariotlar
Aləmi: Bitkilər
Sinif: Bacillariophyta
Sıra: Naviculineae
Fəsilə: Naviculaceae
Beynəlxalq elmi adı
Adlafia Lange-Bert., 1998

Elmi adıRedaktə

Adlafia  Lange-Bert.- Diatom yosun cinsi.

NövləriRedaktə

1. Adlafia bryophila (J.B. Petersen) Lange-Bert.Redaktə

Bazionim: Navicula bryophila J.B. Petersen

Sinonimlər: Navicula maillardii H. Germ.; N. suchlandtii Hust.; N. tridentula Krasske var. parallela Krasske.

Ekologiyası: Göllərdə epifit, şirin sularda (Sa), indifferent (pH), oliqosaprob (S).

Yayılması: Böyük Qafqaz: Şəki-Zaqatala bölgəsinin sututarları[1]; Qax rayonu: Qarasu və Qaynama bulaqları (Əlibəylı k.)[2]; Böyük Qafqazın cənub yamacının sututarları[3][4][5].

2. Adlafia minuscula (Grunow in Van Heurck) Lange-Bert.Redaktə

Bazionim: Navicula minuscula Grunow.

Adlafia minuscula var. minusculaRedaktə

Sinonim: Navicula importuna Hust.

Ekologiyası: Epifit, göllərdə, çaylarda, nohurlarda və su anbarlarında bentik, torpaqda, şirin sularda (Sa), alkalifil (pH), β-mezosaprob (S).

Yayılması: Kür Dağarası Çökəkliyi: Mingəçevir su anbarı[6]. – Kiçik Qafqaz: Göygöl  rayonu: Göygöl gölü.[7]

Adlafia minuscula var. muralis (Grunow) Lange-Bert.Redaktə

Bazionim: Navicula muralis Grunow.

Sinonimlər: Navicula cloacina Lange-Bert. et K.Bonik; N. minuscula Grunow in Van Heurck var. muralis (Grunow) Lange-Bert.; N. pseudoexilissima Hust.

Ekologiyası: Göllərdə, çaylarda və nohurlarda bentik, şirin və şortəhər sularda (Sa), alkalifil (pH), poli-mezosaprob (S).

Yayılması: Böyük Qafqaz: Şəki-Zaqatala bölgəsinin sututarları[1]; Qax rayonu: İlisuçay[8], Zərnəçay və Çüdüllüçay çayları, Səngərbulaq, Ceyranbulaq və Qarasu (İlisu k.) bulaqları, termal Mohsu bulağı[2]

İstinadlarRedaktə

  1. 1 2 Мухтарова Ш.Дж. Альгофлоpа водоемов Шеки-Закатальской зоны Азербайджана: Автореф. дисс. … канд. биол. наук., Баку, 1989в, 22 с.
  2. 1 2 Мухтарова Ш.Дж. Альгофлора водоемов Шеки-Закатальской зоны Азербайджана: Дисс. … канд. биол. наук., Баку, 1989б, 163 с. (Приложение 238 с.).
  3. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К.  Водоросли – индикаторы галобности в водоемах южного склона Большого Кавказа (Азербайджан) / Матер. Междунар. научн.-метод. конф., посвящ. 130-летию со дня рожд. проф. С.И.Жегалова.М.: РУДН, 2011а, с. 271–276.
  4. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К.  Альгофлора разнотипных водоемов Шеки-Балакенского региона Азербайджана // AMEA Mikrobiologiya İnst. elmi əsərləri, 2011б, c. 9, № 2, s. 241–245.
  5. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. Географический анализ альгофлоры водоемов южного склона Большого Кавказа (Азербайджан) // Журн. "Теоретич. и прикладн. проблемы агропром. комплекса", 2012а, № 2, с. 31–35.
  6. Рзаева С.Г. Диатомовые водоросли бентоса Мингечаурского водохранилища // Ботан. журн., 1986, т. 71, № 5, с. 627–631.
  7. Рзаева С.Г. Диатомовые водоросли озера Гёйгёль / ВИНИТИ. Деп. № 6150–82. М., 1982, 35 с.
  8. Караева Н.И., Мухтарова Ш.Дж. Редкие для СССР и новые виды пеннатных диатомовых водорослей (Bacillariophyta) из Азербайджана // Ботан. журн., 1987, т. 72, № 7, с. 943–948.