Aerasiya — müxtəlif mühitlərin süni və ya təbii yolla hava ilə doldurulması. Texniki qurğular və ya havanın təbii şəkildə daxil olmasına əngəl törədən (buz, yağ təbəqəsi, torpağın üst qatının sıxılması və s.) maneələrin ləğv edilməsi yolu ilə gerçəkləşə bilər. Aerasiya ən çox çirkab suların təmizlənməsi prosesində tətbiq edilir.

MənbəRedaktə

"Biologiya lüğəti" kitabı, Bakı, "Çaşıoğlu" mətbəəsi, 2011, səh 36.