Afşin (pəhl. Pišīn)Usruşana hakimlərinin irsi titulu. Ən məşhur nümayəndəsi Heydər Afşindir. İlk afşinlərin adı bizə məlum olmasa da Abbasilər dövrünün müasirləri olan afşinlərin müəyyən mənbələrdə adı çəkilir.

Bilinən afşinlərin siyahısı redaktə

  • Karakana — 794/795-ci ildə afşin (Harun ər-Rəşid dövrü)
  • Kavus — Məmun dövrü
  • Fəzl ibn Kavus — Afşinin qardaşı, atasının yerinə keçmişdi.
  • Heydər ibn Kavus — Qardaşı Fəzlə məğlub olaraq Abbasilərə sığınmış, burada İslamı qəbul edib taxtını geri almışdır.

Mənbə redaktə