Afiq Həsənov

Azərbaycanlı alim

Afiq Rəşid oğlu Həsənov (7 may 1951, Fərzalı, Gədəbəy rayonu) — Texnika elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü (2014).[1]

Afiq Həsənov
Həsənov Afiq Rəşid oğlu
Doğum tarixi 7 may 1951(1951-05-07) (73 yaş)
Doğum yeri
Milliyyəti azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi
Elmi adı
Təhsili
Üzvlüyü AMEA-nın müxbir üzvü
Mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Həyatı

redaktə

Afiq Həsənov 07 may 1951-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Fərzalı kəndində anadan olmuşdur. 1958÷1968-ci illərdə həmin rayonun İsalı kənd orta məktəbində oxumuş, 1968-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuş, 1972-ci ildən təhsilini prof. Bonç-Bruyeviç adına Leninqrad Elektrotexnika Rabitə İnstitutunda davam etdirmiş və 1974-cü ildə həmin İnstitu bitirib. "Start" və "Pluq" tipli Havada Hərəkətin İdarə Edilməsi Avtomatlaşdırılmış Sistemlərinin işlənməsində iştirak edib. 1993-cü ildə namizədlik (PhD), 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Uzun müddət Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmış və eyni zamanda Azərbaycan Texniki Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Siqnalların işlənməsi üçün yeni tipli akustooptik metodların və vasitələrin yaradılması problemləri üzərində çalışır. Bir çox elmi tədqiqat və təcrübi konstruktor işlərinin elmi rəhbəri olmuşdur. Milli Aviasiya Akademiyasında fəaliyyət göstərən texnika elmləri üzrə İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasının həmsədridir. 2009-cu ildə Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 2014-cü ildə AMEA-nın texnika üzrə müxbir üzvü seçilmişdir. Radiotexnika, radiolokasiya, radionaviqasiya, televiziya sistemləri və qurğuları istiqamətində gənc alimlərin yetişdirilməsində mühüm xidmətləri vardır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 may 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının əmri ilə elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün Milli Aviasiya Akademiyasında yaradılmış Dissertasiya şurası sədrinin müavinidir. Hal-hazırda Milli Aviasiya Akademiyasında Elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.

Elmi əsərləri

redaktə

1. Кенгеpлинский Ю.С., Kpупицкий Э.И., Гасанов А. P. Устройство коррекции временных искажений сигналов. Авт.свид. № 1452432 от 15 09 1988 (СССP).

2. Гасанов А. P. Акустооптическая линия задеpжки. Авт.свид.№ 1545747 от 22 10 1989 (СССP).

3. Гуpевич В.З., Гасанов А. P., Kpупицкий Э.И., Сеpгеева Т.Н. Акустооптическая линия задержки радиосигналов. Авт.свид. № 1522249 от 09 02 1989 (СССP).

4. Гасанов А. P. Акустооптическая линия задержки. Авт. свид.№ 1632223 от 01 11 1991 (СССP).

5. Гасанов А. P. Устройство следящего приема радиосигналов. Авт. свид. № 1690527 от 08 07 1991 (СССP).

6. Гасанов А. P., Кенгеpлинский Ю.С., Гаджиев К.А. Устройство временного преобразования сигналов. Авт. свид. № 1831236, от 13 10 1992 (СССP).

7. Пашаев А.М., Гасанов А. P. Акустооптический способ следящего приема частотно-модулированных сигналов // Pадиотехника, 1996. № 8. с.28–31.

8. Пашаев А.М., Гасанов А. P., Мамедов А.А. Акустооптическое устройство коррекции временных искажений сигналов // Приборы и системы управления, 1996. № 10. с.39–40.

9. Пашаев А.М., Гасанов А. P. Широкополосная акустооптическая линия задержки гетеродинного типа // Радиотехника, 1997. № 7. с.31–33.

10. Пашаев А.М., Гасанов А. P. Акустооптический следящий приемник частотно-модулированных сигналов // Радиотехника, 1997, № 11. с.26–28.

11. Пашаев А.М., Гасанов А. P., Мамедов А.А., Гасанов Х.И. Электронно-управляемая акустооптическая линия задержки // Приборы и системы управления, 1997. № 6. с.46.

12. Гасанов А. P. Акустооптическая линия задержки гетеродинного типа // Прибоpы и системы управления", 1997. № 6. с.45.

13. Пашаев А.М., Гасанов А. P. Акустооптический преобразователь временного масштаба // Радиотехника и электроника, 1997, т.42, № 5, с.606–608.

14. Гасанов А. P. Акустооптическая линия задержки гетеродинного типа // Пpиборы и системы управления, 1997. № 6. с.45.

15. Пашаев А.М., Гасанов А. P., Гасанов Х.И. Панорамный акустооптический пpприемник гетеродинного типа // Радиотехника, 1998, № 2, с. 47–49.

16. Гасанов А. P. Акустооптический метод трансформации временного масштаба // Приборы и системы управления, 1998, № 2 с. 31.

17. Гасанов А. P. Акустооптический частотный демодулятор // Радиоэлектроника, 1998. № 6. с.75–77.

18. Гасанов А.Р. Акустооптический метод согласованной фильтрации ЛЧМ сигналов // Радиоэлектроника, 1998, т. 41, № 12. с. 37–43.

19. Гасанов А. P., Абдуллаев Х.И., Гасанов Х.И., Байрамов Р.М. Акустооптические демодуляторы сигналов с угловой модуляцией // Радиоэлектроника, 1999, т. 42, № 1. с. 46–51.

20. Гасанов А.Р. Электронно-управляемая акустооптическая линия задержки дискретного действия. "Радиоэлектроника", 2000, т. 43, № 5. с.73–76.

21. Гасанов А.Р. Акустооптический способ преобразования временного масштаба сигналов и устройства для его осуществления. "Радиоэлектроника", 2000, т. 43, № 7. с.68–74.

22. Гасанов А.Р. Акустооптические способы и средства обработки сигналов // Радиоэлектроника, 2000, т. 43, № 10. с.17–26.

23. Pashaev A. M., Gasanov A. R. An Acoustooptical Time — Scale Converter // Journal of Communications Technology and Electronics, Vol. 42, No. 5, 1997, p. 558.

24. Гасанов А.Р. Акустооптический способ широтно-импульсной модуляции // Радиоэлектроника, 2003, № 8. с.26–29.

25. Гасанов А.Р. Акустооптический приемник панорамного обзора // Радиоэлектроника, 2003, № 11. с.53–58.

26. Гасанов А.Р. , Абдуллаев Х.И. Акустооптический корректор временных искажений аналоговых сигналов // Радиоэлектроника, 2004, № 5. с.73–75.

27. Гасанов А.Р. , Абдуллаев Х.И., Биннатов М.Ф., Абдурагимов К.Ф. Электронно-управляемая лазерно-акустическая линия задержки // Альтернативная энергетика и экология, 2006, № 2. с.67–69.

28. Гасанов А.Р., Гасанов Р.А. Электронный счетчик // Радио, 2006, № 11, с.35.

29. Пашаев А.М., Гасанов А.Р., Абдурагимов К.Ф., Гурбанов М.А. Акустооптический анализатор излучения лазера // Альтернативная энергетика и экология, 2007, № 8. с.95–98.

30. Пашаев А.М., Гасанов А.Р., Абдуллаев Х.И. Акустооптический преобразователь временного масштаба видеосигналов // Радиоэлектроника, 2008, т. 51, № 1. с.75–80.

31. Гасанов А.Р., Абдурагимов К.Ф., Гурбанов М.А. Отклик акустооптической линии задержки на прямоугольное входное воздействие // Радиоэлектроника, 2008, т. 51, № 5. с.71–76.

32. Пашаев А.М., Гасанов А.Р., Султанов В.З., Нахмедов Э.С., Абдурагимов К.Ф. Акустооптическая система временного уплотнения канальных сигналов // Радиоэлектроника, 2009, т. 52, № 2. с.67–71.

33. Пашаев А.М., Гасанов А.Р., Гурбанов М.А. Акустооптический согласованный фильтр для ЛЧМ сигналов // Радиоэлектроника, 2009, т. 52, № 2. с.76–80.

34. Гасанов А.Р., Абдуллаев Х. И., Байрамов Р. М., Эйнуллаев В. С., Рустамов А. Р. Быстродействующая акустооптическая линия задержки радиосигналов // Радиоэлектроника, 2010, т. 53, № 12. с.51–54.

35. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Переходная характеристика электронно-перестраиваемого акустооптического полосового фильтра // Специальная техника, 2012, № 1, с.37–44.

36. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Акустооптические линии задержки низкочастотных и высокочастотных электрических сигналов // Специальная техника, 2013, № 1, с.11–21.

37. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Рустамов А.Р., Меликов Б.М. Электронно-управляемые акустооптические линии задержки и некоторые предложения по их применению // Специальная техника, 2014, № 1, с.16–27.

38. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. K выбору вида модуляции в акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Радиоэлектроника, 2015, т. 58, № 6. с.22–33.

39. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Использование частотной модуляции в акустооптических процессорах для обработки видеосигналов // Специальная техника, 2015, № 2, с.18–27.

40. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. K выбору вида модуляции в акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Радиоэлектроника, 2015, т. 58, № 6. с.22–33.

41. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Электронно-управляемые акустооптической линии задержки дискретного действия // Приборы и системы: управление, контроль, диагностика, 2015, № 9. с.12–16.

42. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Султанов Ф.Н., Гасанова С.М., Велиева С.Р. K использованию особенностей фотоупругого эффекта для демодуляции частотно-модулированных сигналов // Специальная техника, 2016, № 1, с.32–41.

43. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Велиева С.Р., Гасанова С.М. Широкополосный фазоинвертор с разделенной нагрузкой на основе дифракции Рамана-Ната // Приборы и системы: управление, контроль, диагностика, 2016, № 4. с.48–53.

44. Пашаев А.М., Гасанов P.А., Султанов Ф.Н., Гасанов А.Р., Велиева С.Р., Кулиев А.М. К использованию особенностей дифракции Рамана-Ната для построения широкополосного фазоинвертора с разделенной нагрузкой // Специальная техника, 2016, № 3, с.11–17.

45. Гасанов А.Р., Абдуллаев Х.И., Гасанов P.А. Султанов Ф.Н., Тагиева Г.Г. Акустооптическая линия задержки для обработки широкополосных сигналов // Специальная техника, 2017, № 2, с.11–16.

46. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Некоторые особенности практической реализации акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Приборы и техника эксперимента, 2017, № 5, с. 112–115.

47. Hasanov A. R., Hasanov R. A. Some Peculiarities of the Construction of an Acousto-Optic Delay Line with Direct Detection // Instruments and Experimental Techniques, 2017, Vol. 60, No. 5, pp. 722–724.

48. Hasanov A. R., Hasanov R. A. Acousto-optic communication line // Optoelectronics Advanced Materials – Rapid Communications, Vol. 11, No. 9–10, September-October 2017, p. 540–543.

49. Гасанов А.Р., Гасанов P.А. Исследование отклика акустооптической линии задержки на короткое входное воздействие // Приборы и техника эксперимента, 2018, № 3, с. 54–56.

50. Hasanov A. R., Hasanov R. A. A Study of the Response of Acousto-Optic Delay Lines to a Short Input Stimulus // Instruments and Experimental Techniques, 2018, Vol. 61, No. 3, pp. 367–369.

51. А. Р. Гасанов, Р. А. Гасанов, Р. A. Ахмедов, Э. А. Агаев. Временные и частотные характеристики акустооптической линии задержки с прямым детектированием // Измерительная техника, 2019, № 9, с.4652.

52. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Ahmadov, E. A. Agayev. Time- and Frequency-Domain Characteristics of Direct-Detection Acousto-Optic Delay Lines// Measurement Techniques. December 2019, Volume 62, Issue 9, pp 817–824

53. А.Р. Гасанов, Р.А. Гасанов, Р.А. Ахмедов, Э.А. Агаев. Акустооптический метод измерения энергогеометрических параметров лазерного излучения // Приборы и техника эксперимента, 2020, № 2, с. 109–112 (DOI: 10.31857/S0032816220020111)

54. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Ahmadov, E. A. Agayev. An Acousto-Optic Method for Measuring the Energy-Geometric Parameters of Laser Radiation // Instruments and Experimental Techniques, 2020, Vol. 63, No. 2, pp. 234–237 (DOI: 10.1134/S0020441220020098).

55. Р.А. Ахмедов, А.Р. Гасанов, Р.А. Гасанов, А.Г. Гусейнов. Переходная характеристика акустооптической линии задержки и ее применения // Физические основы приборостроения, 2020, том 9, № 1(35), с. 71–78 (DOI: 10.25210/jfop-2001–071078)

56. Гасанов А.Р., Гасанов Р.А., Гусейнов А.Г., Агаев Э.А., Ахмедов Р. A. Использование особенностей фотоупругого эффекта для измерения параметров лазерного излучения // Радиостроение. 2020. № 04. С. 17–29. DOI: 10.36027/rdeng.0420.0000159

57. Gasanov, A. R., Gasanov, R. A., Guseinov, A. G. et al. Phase Inverter with Split Load on Basis of Bragg Diffraction. Radioelectron. Commun. Syst. 63, 497–503 (2020). https://doi.org/10.3103/S073527272009004

58. Гасанов А.Р., Гасанов P.А., Гусейнов А.Г., Гусейн-Заде Б.Э. Фазоинвертор с разделенной нагрузкой на основе дифракции Брэгга. "Радиоэлектроника", 2020, т. 6, № 9. с.580587. DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347020090046

59. Гасанов А.Р., Гасанов Р.А., Ахмедов Р. A., Садыхов М.В. Функциональные возможности акустооптической линии задержки за пределами граничной частоты // Изв. вузов. Электроника. 2021. Т. 26. № 1. С. 74–83. DOI: 10.24151/1561-5405-2021-26-1–74–83. 60. Gasanov, A. R., Gasanov, R. A. & Akhmedov, R. A. Analysis of Amplitude-Frequency Response of Acousto-Optic Delay Line. Radioelectron. Commun. Syst. 64, 36–44 (2021). https://doi.org/10.3103/S0735272721010040

61. Гасанов, А. Р., Гасанов, Р. А., & Ахмедов Р. A. (2021). Исследование АЧХ акустооптической линии задержки. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 64(1), 43–50. https://doi.org/10.20535/S0021347021010040

62. А.Р. Гасанов, Р.А. Гасанов, Р.А. Ахмедов, М. В. Садыхов. Оптимизация эксплуатационных параметров акустооптической линии задержки // Приборы и техника эксперимента, 2021, № 3, с. 82–87 (DOI: 10.31857/S0032816221020154)

63. A. R. Hasanov, R. A. Hasanov, R. A. Ahmadov, M. V. Sadykhov. Optimization of the Operational Parameters of an Acousto-Optical Delay Line // Instruments and Experimental Techniques, 2021, Vol. 64, No. 3, pp. 415–419 (DOI: 10.1134/S0020441221020135).

Təltif və mükafatları

redaktə
  • "İlin mühəndisi-2015" — Azərbaycan mühəndislik akademiyası.
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 31 may tarixli 160 nömrəli sərəncamı ilə "Əməkdar Müəllim" fəxri adı verilmişdir.

İstinadlar

redaktə
  1. "Həsənov Afiq Rəşid oğlu" (az.). science.gov.az. 2017. 2021-04-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-03-28.