Akademik musiqi

Akademik musiqi - Avropa XVII-XIX əsrlərə əsasən yaradılan davamlılığı olan musiq janrlarıformaları (opera, simfonik, sonata, və s.), melodik və harmonik prinsipləri və instrumental tərkibi.