Akarologiya

Akarologiya (latın. "acarus" - gənə, yunan. "logos" - elm) — biologiyanın bir sahəsi olub, gənələrin morfologiyası, biologiyası, ekologiyası və sistematikasını öyrənir.

MənbəRedaktə