Akkumulyativ düzənlik

Akkumulyativ düzənlik - dabanı hidroqrafik şəbəkə ilə açılmamış müxtəlif qalınlıqlı, akkumulyativ örtü­yün nisbətən geniş hamar səthi. Adətən həm platformaların (qitəokean) və həm də orogen əyalətlərin çökəkliklərində yayılmışdır. Bəzi hallarda, məsələn, qitə buzlaqlarının fəaliyyəti nəticəsində, daha hündür ərazilərdə törəmə buzlaq və ya moren akkumulyativ  düzənlik əmələ gəlir.

Akkumulyativ düzənlik
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.