Akvatoriya

Akvatoriya (lat. aquasu, territorium — ərazi) — təbii, süni və şərti sərhədlərə malik su hövzəsi, ya ərazisi.

  • Təbii akvatoriyalara okeanlar, dənizlər, buxta ya körfəzlər, göllər aiddirlər.
  • Süni akvatoriyalara limanlar, su anbarları aiddirlər.
Naxodka körfəzinin akvatoriyası - kosmosdan görüntü.