Alın epilepsiyası

Alın epilepsiyası — bütün lokal mənşəli epilepsiyalar arasında rast gəlmə tezliyinə görə gicgah epilepsiyasından sonra ikinci yer tutur. Alın epilepsiyasının simptomatik, kriptogen və idiopatik formalarını ayırd edirlər.

Sadə parsial tutmalar somatosensor aura şəklinə malikdirlər (sancma, dartılma, təzyiq, elektrik cərəyanı və ya boşalmasının keçməsi hissləri). Görmə illüziyaları və hallüsinasiyalarına qavramanın parlaqlığının dəyişməsi və ya görmənin yayğınlığı, ağ dairələr, görmə obrazlarının görmə sahəsində uzun müddət saxlanması daxildir. Vegetativ əlamətlər (tremor, təngnəfəslik, bradikardiya, hiperemiya, sianoz) müşahidə olunur. Xəstələrin təxminən ¼-də qorxu, dəhşət affekti, ekzaltasiya, eyforiya və ya beyindən çıxmayan fikirlər və hər hansı hərəkətə məcbur edilmə hissi şəklində psixi pozulma meydana çıxır. Epileptik boşalmaya baş beynin üç şöbəsindən hansının cəlb edilməsindən asılı olaraq hərəki tutmaları təsnif etmək qəbul olunmuşdur. Bu kontekstdə beyin qabığının presentral şöbələrində baş verən boşalmalarla əlaqələndirilən parsial (fokal) hərəki tutmalar (“Cekson tutmaları”) ayırd edilir. Onlar birtərəfli klonik dartılmalar, başın kontrlateral döndərilməsi və şüurun saxlanması ilə xarakterizə olunur. Əlavə sensomotor sahədə tutmalar birtərəfli və ya ikitərəfli gərginlik, qışqırıq və ya inilti, yaxud, əksinə nitqin dayanması ilə səciyyələnir. Daha çox gecə vaxtı seriya şəklində meydana çıxır. Mürəkkəb parsial tutmalar absanslara bənzər şəkildə gedişə malikdir – donmuş baxış, bilateral tonik gərginlik, təkrarlanan əl hərəkətləri, şüurun itməsi fonunda başın adversiyası, bimanual və bipedal hərəkətlər. Bu tutmaların əmələ gəlməsini baş beynin orbital və mediofrontal şöbələrində boşalmalarla əlaqələndirirlər. Tutmadan sonra şüur sürətlə bərpa olunur və praktik olaraq şüur dolaşıqlığı müşahidə edilmir. Alın epilepsiyası olan xəstələrin təxminən ¼-də epileptik status rast gəlinir.

Alın epilepsiyasının diaqnostikasında EEQ həlledici rol oynamır, çünki patoloji aktivlik boşalmaları bütün aparmalar üzrə yayıla, yaxud ümumiyyətlə qeyd olunmaya bilər. Boşalmaların generasiyası yerinin yanlış müəyyən edilməsi mümkündür.

Tez-tez baş verən tutmalar, seriya ilə və statusla gedişə meyllilik olması səbəbindən proqnoz ümumilikdə yaxşı deyil.

Müalicə topiramat, valproatlar, karbamazepin, lamotricin vasitəsilə aparılır.[1]

İstinadlarRedaktə

  1. "EPİLEPSİYANIN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL,Bakı-2009. səh.51-52" (PDF). 2016-11-20 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-09-28.

Həmçinin baxRedaktə