Al qızılgül və ağ qızılgül müharibələri

Al qızılgül və ağ qızılgül müharibələri (The Wars of the Roses) (1455-1485) - İngiltərədə kral sülaləsinin (Plantagenetlər - 1154-1485-ci illər) iki qolu - Lankasterlər (1399-1461) və Yorklar (1461-1485) arasında hakimiyyət uğrunda baş vermiş daxili müharibələr. Lankasterlərin gerblərində al qızılgül, Yorkların gerblərində isə ağ qızılgüı təsvirləri var idi. Lankasterlər iqtisadi cəhətdən geridə qalmış şimalın və Uelsin baronlarına, Yorklar isə inkişaf etmiş cənub-şərqin "yeni zadəganlar"ına arxalanırdılar. "Yeni zadəganlar" və varlı şəhər əhalisi ticarətin maneəsiz inkişafında maraqlı olduqları üçün Yorkları dəstəkləyirdilər. Mübarizə hər iki sülalənin məhvinə gətirib çıxardı və Lankasterlərdən olan Henrix Tüdor (VII Henri) hakimiyyəti ələ aldı və Tüdorlar sülaləsinin (1485-1603) hakimiyyət dövrü başlandı.

Al qızılgül və ağ qızılgül müharibələrinin əhatə olunduğu ərazilərin xəritəsi

MənbəRedaktə

  • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I cild, Bakı, 2009, səh. 284.