Alabalıq (Salmo trutta) — som balığı ailəsinə aid balıq növü. Qızılbalıqlar növünə yaxın balıqdır.