• Aladaş — Baş Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq qolu.
  • Aladaş — Zəngilan rayonu ərazisində dağ;
  • Aladaş — Zəngilan rayonu ərazisində dərə.