Allüvial düzənliklər

Allüvial düzənliklər - çay dərələrində, onların mənsəb hissələrində və ya yer səthinin  çökək sahələrində çay çöküntülərindən əmələ gəlmiş düzənliklərə deyilir.  Allüvial düzənliklərə misal olaraq Volqa, Dnepr çaylarının geniş allüvial terraslarını- dərə düzənliklərini, Xuanxe, Nil, Volqa, Hind və s. çayların mənsəb hissələrindəki delta düzənliklərini, Lombardiya, Mesopatamiya, Böyük Çin, Kür- Araz və başqa ovalıqları göstərmək olar.[1]

Həmçinin baxRedaktə

İstinadRedaktə

  1. G.Həsənov, S.B. Məmmədov, Y.Q. Əliyev. İzahlı Ensiklopedik Coğrafiya Terminləri Lüğəti « Təhsil» Bakı- 2005.