Allogenez

Allogenez — eyni miqyaslı adaptasiyalarla səciyyələnən orqanizmlərin müəyyən adaptasiya bölgəsində inkişafı[1].

ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev. Ekologiya (dərs vəsaiti). Bakı: Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2004, s.379-384.
  1. R.Ə.Əliyeva, Q.T.Mustafayev. “Ekologiya” dərs vəsaiti. Bakı, “Bakı Dövlət Universiteti” nəşriyyatı, 2004, s. 379 – 384.