Alman dәvәquşu lәlәyi, Qara ayıdöşәyi

Struthiopteris filicastrum All. = Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.- Hündürlüyü 40-130 sm olan, yeraltı zoğları yaxşı inkişaf etmiş iri bitkidir [1].

YarpaqRedaktə

Artıb törəyən yarpaqları artmayanlardan qısadır, novşəkilli qalın saplaqlıdır, lələkvari, xətvari sıx seqmentlidir,qonurdur. Artmayan yarpaqları yaşıldır, ayası enli, ikiqat-lələkvari-bölünmüşdür; birinci sıranın seqmentləri xətvari-neştərvaridir , sivriləşmişdir, ikinci sıranın seqmentləri oturaqdır, tamkənarlıdır, çəpinə əyilmişdir və 30 cütə yaxındır. Saplağı şırımlı-qanadlıdır.

SorusRedaktə

Sorusları dəyirmidir. Çoxillikdir.

SporlamasıRedaktə

Avqust-Sentyabr.

Azərbaycanda yayılmasıRedaktə

BQ qərb, BQ şərq, Lənk. oval. Ovalıqdan, yüksək dağ qurşağına qədər.

Yaşayış mühüti:Redaktə

Rütubətli qaranlıq meşələrdə rasr gəlinir.

Təsərrüfat əhəmiyyəti:Redaktə

Kökümsovları xalq təbabətində qurdqovucu vasitə kimi istifadə olunur.

İstinadlarRedaktə

  1. Eldar Şükürov.İsmayıllı rayonu meşə bitkilərinin bələdçi kitabı,Bakı 2016