Alqı-satqı

Alqı-satqısatıcının əşyanı alıcının mülkiyyətinə verməyi, alıcının isə əşyanı qəbul edib əvəzində müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini (qiyməti) ödəməsi, alıcı ilə satıcının qarşılıqlı anlaşmasıdır.