Alqonkin dilləri

Alqonkin dilləriŞimali Amerikada, KanadadaABŞ-da danışılır və hind dilləri ailəsinə daxildir.

Bu dillərdə 160 minə yaxın əhali danışır. Üç əsas qrupa bölünür:

a) mərkəzi (kri, montane-naskapi, menomini, foks, şauni, peoria;
b) şərqi (abnaki, mo-qikan, narraqanset;
c) və qərbi (blekfut, çeyen, arapaxo və s.).