Alternativ fr. alternative, lat. alter – başqa, başqası, ikisindən biri, alternare – növbələşmək] 1)iqtisadi davranışın ən yaxşı üsulunu seçmək məqsədilə mümkün variantlardan başqa birisi ilə müqayisə edilə bilən bir variant; 2)idarəetmədə müəyyən qərarı istisna edən digər qərara qarşı qoyulan variant.[1].

Həmçinin baxRedaktə

ƏdəbiyyatRedaktə

Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.

İstinadlarRedaktə

  1. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.[1]