Amerika asiyalıları

(Amerikalı asiyalılar səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Amerikalı asiyalılar (ing. Asian American) - tam və ya qismən Asiya mənşəyi olan ABŞ sakinləri. Sayları təqribən 18 milyon nəfərdir.