Anaerob — oksigenə çıxış olmadıqda enerjini fosforilirallaşmış substrat nəticəsində alan orqanizm.

Anaeroblar həm mikro-, həm makrosəviyyədə mövcud olan orqanizmlərin böyük qrupudur:

Ədəbiyyat

redaktə
 • Kонтейнерные системы GasPak: Инструкция МК. "МК, официальный дистрибьютер Becton Dickinson International", 2010, 7
 • К. Д. Пяткин. Микробиология с вирусологией и иммунологией, М:"Медицина", 1971, 56.
 • Б. Борисов. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология, МИА, 2005.
 • Г. Кнорре. Биологическая химия:Учеб. для хим., биол. и мед.спец.вузо, М.:Высшая школа, 3, 2000, 134.
 • В. Гусев, Л. А. Минеева. Микробиология, М:МГУ, 1992, c. 56.
 • А. А. Воробьев. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии, МИА, 2003,44
 • Б. Борисов. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии, Медицина, 1992.
 • J. H. Brewer, D. L. Allgeier. Disposable hydrogen generator, Science 147:1033-1034, 1966
 • J. H. Brewer, D. L. Allgeier. Safe self-contained carbon dioxide-hydrogen anaerobic system, Appl. Microbiol.16:848-850, 1966
 • G. F. Smirnova. Metabolism peculiarities of bacteria restoring chlorates and perchlorates, Microbiol Z. 2010 Jul-Aug;72(4):22-8, 20812506
 • Филиппович Ю. Б., Коничев А. С., Севастьянова Г. А. Биохимические основы жизнедеятельности организма человека,Владос, 2005,= 302

Həmçinin bax

redaktə