Anakreontizm

Anakreontizm lirik növə aid cərəyanlarda biridir. Adını qədim yunan şairi Anakreontdan almışdır. Anakreont vəzninin davamçıları məhəbbət və şərab mövzularına üstünlük verirdilər. Müasir dövrdə bu cərəyanın nümayəndələri vəzni saxlamasalar da Anakreontun mövzularını davam etdirirlər.

NümayəndələriRedaktə

XVII əsr İngiltərə ədəbiyyatında bu cərəyan mövcud olmuşdur. Nümayənələrindən biri də Tomas Mor olmuşdur. Dini anakreontizm adlanan bir qolu da mövcuddur.