Anariaklar

AnariaklarPolibi, StrabonPlininin qeyd etdiyi, Qafqaz Albaniyasında yaşamış skif tayfalarıdır. Erməni coğrafiyaşünası Ananiya Şiraklı Midiyanın şimal bölgələrində yaşayan insanlar arasında anariakların adını çəkir.

TarixiRedaktə

Anariaklar[1][2][3][4] Xəzər dənizinin cənub sahilində kadusiləramardlar tayfaları arasında yaşamış qədim tayfa idi.[5] Qədim zamanlarda Qafqaz Albaniyasının bölgələrindən birində Anariak tayfasının eyniadlı şəhəri olub.[6] Bu ərazi Uti adlanırdı.[7] Strabon dedi ki, Uti əyalətinin Anariak şəhərində yuxuda olanların falçısını görmək olar.[8] Leonid Sergeyeviç Çekin iddia edirdi ki, Anariaklar hərfi mənada "arilər olmayan" mənasını verir və Cənubi Xəzər tayfalarının ümumi adıdır[9][10] . Strabon Qafqaz Albaniyasında anariak tayfalarının olduğunu qeyd etmiş və onların indi parsiyalar[11][12][13][14][15][16] adlandığını yazmışdır.

MənbələrRedaktə

 • Shirakatsi, Anania. The Geography of Ananias of Sirak (Asxarhacoyc): The Long and the Short Recensions. Introduction, Translation and Commentary by Robert H. Hewsen. Wiesbaden: Reichert Verlag, 1992. 467 pp. ISBN 978-3-88226-485-2

İstinadlarRedaktə

 1. Lev Andreevich Elʹnit͡skiĭ, Лев Андреевич Ельницкий. Знания древних о северных странах. Гос. изд-во геогр. лит-ры. 1961.
 2. Ономастика и эпиграфика средневековой Восточной Европы и Византии. Российская академия наук, Ин-т всеобщей истории. 1993.
 3. Rozalii︠a︡ Arshakovna Gabrieli︠a︡n. Armenii︠a︡ i Atropatena. Izd-vo. RAU. 2002.
 4. Aleksan Akopovich Akopi͡an, Aleksan Akopovich Akopi︠a︡n. Albania-Aghvankʻě huna-latinakan ev hin hayakakan aghbyrurnerum. Izd-vo Armi︠a︡nskoĭ SSR. 1987.
 5. Tarikh Institutu (Azărbai̐jan SSR Elmlăr Akademii̐asy). Труды Института истории. Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР. 1960.
 6. Тревер, Камилла Васильевна. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании: IV в. до н.э.- VII в. н.э. АН СССР, Москва-Ленинград. 1959-01-01.
 7. Journal of ancient history. Nauka. 1967.
 8. Azărbai̐jan SSR Elmlăr Akademii̐asy. Azărbai̐jan SSR Elmlăr Akademii̐asynyn khăbărlări: Izvestii︠a︡ Akademii nauk Azerbaĭdzhankoĭ SSR.. Tarikh, fălsăfă vă ḣu̇gug serii̐asy. Serii︠a︡ istorii, filosofii i prava. Azărbai̐jan SSR EA Năshrii̐a̐ty. 1988.
 9. Vestnik drevneĭ istorii. Наука. 1987.
 10. Леонид Сергеевич Чекин. Картография христианского средневековья VIII-XIII вв: тексты, перевод, комментарий. Издательская фирма "Восточная литература" РАН. 1999.
 11. Ethnographie soviétique. Izd-vo Akademii nauk. 1947.
 12. Azărbai̐jan SSR Elmlăr Akademii̐asy. Доклады. Izd-vo Akademii nauk Azerbaĭdzhanskoĭ SSR. 1986.
 13. Sovetskai︠a︡ ėtnografii︠a︡: Sbornik stateĭ. Institut. 1947.
 14. Ėdvin Arvidovich Grantovskiĭ. Ranniaia istoriia iranskikh plemen Perednel Azil. Nauka,. 1970.
 15. Rozalii︠a︡ Arshakovna Gabrieli︠a︡n. Armenii︠a︡ i Atropatena. Izd-vo. RAU. 2002.
 16. Vestnik drevneĭ istorii. Наука. 1987.