And (dəqiqləşdirmə)

Vikimedia:Dəqiqləşdirmə
  • And — türk və moğol xalq mədəniyyətində və inancında əhd, söz vermə.
  • And (film, 2002) — rejissor Rafiq Quliyev tərəfindən 2002-ci ildə çəkilmiş film.
  • And (qəzet) — ictimai-siyasi qəzet.
  • And (kənd) — Vedibasarda kənd.