Antablement

Antablement (fr. entablementtable sözündən — stol, lövhə) — Binanınn yuxarı hissəsi. Adətən, sütunların üzərində olur. Memarlıq orderi elementinin tərkib hissəsidir. Üç hissəyə — arxitrav, frizkarnizə bölünür.

Antablement (Parfenon, Afina)