Antaqonist

Antaqonist [ru. Антогонист; yun. Antagonistes – düşmən] — ictimai inkişaf ziddiyyətlərinin keyfiyyətcə müxtəlif tipləri. Antoqonizm isə bir-birinə tam ziddiyət deməkdir. Məsələn, fəhlə sinifi ilə burjuaziyanın münasibəti, ya da liberalizm ilə totalitarizmin münasibəti.

MənbəRedaktə

  • Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”.