Antik və ya əntiq (lat. antikvitas - "qədimlik", "köhnəlik") — ümumi mənada müasir "qədimlik" anlayışına bərabər söz. Lakin elə həmin mənada Qədim Yunanıstan, Qədim Roma və ellin dövlətlərini də bildirir. Antik dedikdi tarixin e.ə. I minilliyin əvvəllərindən e.ə. X əsrə qədərki dövrü nəzərdə tutulur. Bu dövr XVIII əsrin əvvəllərində fransız dilində qəbul edilmiş və xüsusi bir sənət növünü nəzərdə tutur. İncəsənət tarixində bir çox tədqiqatların ortaya çıxması konsepsiyanın yunan-roma qədimliyinə zəmin yaratmasına gətirib çıxardı [1].

Ümumi dövrləşmə

redaktə
  • Erkən qədimlik ( e.ə. VIII əsr — e.ə. IV əsr) — Yunan polisinin çiçəklənməsi, Roma dövlətinin yaranması,
  • Klassik qədimlik (e.ə. IV əsr — b.ə.II əsr) — Yunanıstan və Roma sivilizasiyasının yayılması dövrü (İsgəndərdən Mark Avreliyin ölümünə qədər),
  • Axırıncı qədimlik (II/III əsrin sonu —V/VI əsr) — Roma imperiyasının dağılması. Qərbi Roma İmperiyasının dağılması yeni dövrün başlanğıcı - Orta əsrlərdir.

İstinadlar

redaktə
  1. Словарь античности (Пер. с нем.). Moskva: Прогресс. Иршмер Й., Йоне Р. 1989. 37. ISBN 2.