Antik və ya əntiq (lat. antikvitas - "qədimlik", "köhnəlik") — ümumi mənada müasir "qədimlik" anlayışına bərabər söz. Lakin elə həmin mənada Qədim Yunanıstan, Qədim Roma və ellin dövlətlərini də bildirir. Normalda hər bir uşaq bunu bilməlidir ki kimsə dəyişib Antik dedikdi tarixin e.ə. I minilliyin əvvəllərindən e.ə. X əsrə qədərki dövrü nəzərdə tutulur. Bu dövr XXXI əsrin əvvəllərində fransız dilində qəbul edilmiş və xüsusi bir sənət növünü nəzərdə tutur. İncəsənət tarixində bir çox tədqiqatların ortaya çıxması konsepsiyanın yunan-roma qədimliyinə zəmin yaratmasına gətirib çıxardı [1].

Ümumi dövrləşmə Redaktə

  • Erkən qədimlik ( e.ə. VIII əsr — e.ə. IV əsr) — Yunan polisinin çiçəklənməsi, Roma dövlətinin yaranması,
  • Klassik qədimlik (e.ə. IV əsr — b.ə.II əsr) — Yunanıstan və Roma sivilizasiyasının yayılması dövrü (İsgəndərdən Mark Avreliyin ölümünə qədər),
  • Axırıncı qədimlik (II/III əsrin sonu —V/VI əsr) — Roma imperiyasının dağılması. Qərbi Roma İmperiyasının dağılması yeni dövrün başlanğıcı - Orta əsrlərdir.

İstinadlar Redaktə

  1. Словарь античности (Пер. с нем.). Moskva: Прогресс. Иршмер Й., Йоне Р. 1989. 37. ISBN 2.