Antrasit

Antrasit — İ.İ.Amosova (1963) görə, kömürləşmənin ən yüksək mərhələsi olan daş kömür, metamorfizmin VIII-X mərhələsi. Mikroəlamətləri (az küllü olan növləri üçün): rəngi bozumtul qara və qara-boz, cizgisi məxməri-boz, parıltısı parlaq metallik, endogen ayrılma çatlarının arasındakı məsafə 2-20, bəzən 80 mm-dək, şliflərdə işığı pis keçirir. Əks olunmuş işıqda gelləşmiş komponentləri parlaqdan sarımtıl ağ, açıq boz və bozadək; anizotropdur. Sıxlığı – 1,37-1,68 q/sm3, üzvü kütlənin xüsusi çəki – 1,5-1,7 və da­ha yüksək; Wa – 1-3 %, Vr – 2-4 çəki %, Cr – 94-97 %, Hr –1-3 %,istilik törət­mək qa­bi­liyyəti (Q) – 8100-8200 kkal/kq.

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press, 2006, 679 səh.