Aralıqlat. perineum anus ilə xarici cinsiyyət üzvləri arasındakı nahiyənin adı olub, kiçik çanağın çıxacağı sayılır. Adətən romb şəklindədir. Qasıq bitişməsinin aşağı kənarı onu ön, büzdüm arxa, qasıqoturaq sümüklərinin aşağı şaxələri, oma-qabar bağı və oturaq qabarları isə yan tərəflərini əhatə etmişdir. Araliq nəzəri olaraq oturaq qabarlarından keçən köndələn xətt vasitəsilə iki üçbucağa bölünür. Öndəkinə sidik-cinsiyyət üçbucağı — lat. trigonum urogenitale, arxadakına isə anus üçbucağı — lat. trigonum anale deyilir. Sidik-cinsiyyət üçbucağında kişilərdə penis, qadınlarda isə cinsiyyət yarığı — lat. rima pudendi, anus üçbucağında isə adından məlum olduğu kimi anus yerləşmişdir. Anus və cinsiyyət üzvləri arasında orta xətt boyunca piqmentli tikiş — lat. raphe perinei keçir. Aralıq əsasını əzələlər təşkil edir. Bura topoqrafik baxımdan anus nahiyəsi əzələlərindən təşkil olunmuş çanaq diafraqması — lat. diaphragma pelvis və sidik-cinsiyyət nahiyəsinə aid əzələlərdən təşkil olunmuş sidik-cinsiyyət diafraqması — lat. diaphragma urogenitale daxildir.

Aralıq
Gray408.png
Qadın aralığı
Muscles of the male perineum-Gray406.png
Kişi aralığı
Latınca Perineum
Sistem Dayaq və hərəkət
Arteriya cinsiyyət arteriyasının aşağı düzbağırsaq və aralıq şaxələri — lat. aa. rectales inferiores et art. perinei
Vena cinsiyyət venaları
Sinir cinsiyyət sinirindən çıxan aşağı düzbağırsaq, aralıq, arxa xaya şaxələri — lat. nn. rectales inferiores, nn. perinei et nn. scrotales posteriores

Aralıq fassiyalarıRedaktə

Aralıq aşağıdan xüsusi dərin və səthi fassiyalarla, yuxarıdan isə çanaq fassiyası ilə örtülüdür.

  • Aralığın sətfi fassiyası — lat. fascia superficialis perinei
  • Aralığın dərin fassiyası — lat. fascia profunda perinei
  • Çanaq fassiyası — lat. fascia pelvis

Aralıq əzələləriRedaktə

  • Anusu qaldıran əzələ — lat. m. levator ani
  • Büzdüm əzələsi — lat. m. coccygeus
  • Anusu büzən xarici əzələ — lat. m. sphincter ani externus
  • Aralığın səthi köndələn əzələsi — lat. m. transversus prinei superficialis
  • Aralığın dərin köndələn əzələsi — lat. m. transversus prinei profundus

Damar və sinir təchizatıRedaktə

Aralıq adətən daxili cinsiyyət arteriyasının aşağı düzbağırsaq və aralıq şaxələri — lat. aa. rectales inferiores et art. perinei ilə qanla təchiz olunur. Venoz qan isə eyni venalarla daşınır. Aralıq dərisi isə cinsiyyət sinirindən çıxan aşağı düzbağırsaq, aralıq, arxa xaya şaxələri — lat. nn. rectales inferiores, nn. perinei et nn. scrotales posteriores ilə innervasiya olunur.