Aranjemanlar iki yerə bölünür:

  • 1 Təkrarlar olan yerləşdirmələr(aranjeman)
  • 2 Təkrarsız olan yerləşdirmələr(aranjeman)

Təkrarlar olan yerləşdirmələr(aranjeman) redaktə

Hazırda mobil telefonların köməyi ilə dünyanın istənilən nöqtəsi ilə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu zaman yığmaq istədiyimiz tel. nömrəsindəki rəqəmlərin sayı adətən onluq say sistemindəki rəqəmlərin sayından çox olur. Ona görə də istədiyimiz nömrəni yığarkən rəqəmlərin təkrar olunacağını gözləmək olar. Bu riyazi mənada o deməkdir ki, sonlu çoxluğun elementlərindən məlum uzunluqlu alaylar düzəldərkən həmin alaylarda elementlər təkrar ola bilər. Belə alayların, yəni bütün mümkün olan variantların tapılmasının praktik əhəmiyyəti var. Bu məsələnin riyazi qoyuluşu belədir:

  • Elementlərinin sayı   olan   çoxluğunun elementlərindən düzəldilən   uzunluqlu alayların sayını tapmalı:

Həlli redaktə

Məsələni həll etmək üçün   çoxluğunun elementlərini   ilə işarə edək. Yəni   olsun. Deməli,   Çoxluqların Dekart hasilinin tərifinə görə alırıq ki, k uzunluqlu alayların sayı Dekart hasilinin elementlərinin sayına bərabərdir. Deməli, elementlərinin sayı  

olan çoxluqdan düzəldilən   uzunluqlu alayların sayı  -dır.

Tərif 1 redaktə

Elementlərin sayı   olan çoxluqdan düzəldilən   uzunluqlu alaylara,   elementdən düzəldilmiş   elementli təkrarları olan yerdəyişmələr deyilir və:   Adətən  -yə təkrarlanan aranjeman deyilir.