Arqument (dəqiqləşdirmə)

Çoxmənalı terminlər

Arqument (lat. argumentum- hekayə,səbəb,mövzu) çoxmənalı termin:

  • Arqument məntiqdə — bir fikri isbat etmək üçün verilən sübut.
  • Arqument riyaziyyatda:
    • Arqument funksiyası müstəqil dəyişəndir. Onun mənasından funksiyanın bütöv mənası aslıdır.
  • Arqument polis polimer dəyənəklərinə verilən rəsmi ad.
  • Arqument (lat. argumentum) — hansısa başqa fikri təsdiq etmək üçün sübutlar.