Arqument – [lat. argumentum – sübut, əsas] 1)sübut üçün tələb olunan məntiqi dəlil

2)məntiqdə bir hökmun və ya hökmlər sisteminin, nəzəriyyələrin doğruluğunu sübut etmək üçün gətirilən hökm və ya hökmlər. Arqument sübutun müqəddəm şərti, başqa sözlə sübutun əsasıdır. Bəzən bütün sübutlar birlikdə arqument adlanır; 3)sübut olunma prosesində istifadə edilən mülahizə, fakt, müddəalar.

ƏdəbiyyatRedaktə

Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.