Artan funksiya

Teorem. 1) parçasında törəməsi olan funksiyası həmin parçada artandırsa, onda parçasında onun törəməsi mənfi deyil, yəni, ;