Arxeqoniyalı bitkilər tipi

Arxeqoniyalı bitkilər (Archegoniatae)- elə bitkilərə deyili ki, onlarda arxeqoniya adlanan butulkavari dişi cinsi orqanı olsun.

Arxeqoniyalı bitkilər əsasən aşağıdakı altı sinfə ayrılır.

MamırkimilərRedaktə

  1. ciyərotları və yastımamırlılar (marşansiyakimilər, yungermankimilər, antoserotlar)
  2. yarpaqlı mamırlar (həqiqi mamırlar, torf mamırları və ağmamırlılar, arxidiyalar, tayqapaq meyvəli və qara mamırlar)