Arxetip (yun. άρχέτυπον, άρχή – ilkin, başlanğıc və yun. τύπς) – zərbə; zərbə izi, nişanə, əlamət.

Hər şeyin ona görə həyata keçirildiyi düşünülən əsas ideya. Mundus archetypus: həqiqət dünyasında hər şeyin onlara görə həyata keçirildiyi ideyalar, ilk prinsiplər dünyası.

Antik fəlsəfədəRedaktə

Proobraz, nümunə. Arxetip anlayışı əsasən Platona görə əqli qavranılan aləmə aid edilir. Neoplatonçuluqda "ideya" və "paradiqma" arxetipin sinonimləri idi.

Analitik psixologiyadaRedaktə

Arxetiplər insanın başçlıca psixi strukturlarının, həyəcanlarının, həyat hadisələrinin əsasını təşkil edən aprior sxemlərdir. Arxetip anlayışını ilk dəfə Karl Qustav Yunq işlətmişdir.

MənbəRedaktə

  • Adilə Nəzərova, “Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti”