Arximed qanunu

Arximed qanunu - hidrostatikanın əsas qanunlarından biridir. İlk dəfə eramızdan əvvəl III əsrdə yaşamış yunan alimi Arximed tərəfindən kəşf olunmuşdur.

DüsturRedaktə

Mayeyə batırılmış cisim onun çıxardığı mayenin çəkisinə bərabər qüvvə ilə mayedən itələnir:

 

 

P — cismin təzyiqi, P0 — havadakı təzyiqdir.

Mayeyə tam batırılmış cismə təsir göstərən Arximed qüvvəsi "ρmgVc" ifadəsi ilə təyin olunur. (V→həcm, g→sərbəstdüşmə təcili, ρm→maye sıxlığı)


Xarici keçidlərRedaktə

Kateq oriya:Qüvvə