Asetatlar (latınca:acetum — sirkə) — Sirkə turşusunun duzları və mürəkkəb efiridir. Məsələn:

  • CH3COOC2H5 etilasetat (sirkə turşusunun etil efiri);
  • CH3COONa natrium asetatı;
  • CH3COONH4 ammonium asetatı;
  • Pb(CH3COO)2·3H2O qurğuşun asetatı.

Xarici keçidlər redaktə