Asimmetrik dağlar


Asimmetrik dağlar- qarşı-qarşıya duran yamacları müxtəlif diklikdə olmnası ilə səciyyələnir.Asimmetriklik müxtəlif səbəbdən yarana bilər. a) tektonik; b) iqlim; c) yamacların səmtliyinin müxtəlifliyi və s.[1]


İstinadlar redaktə

  1. Geomorloji Terminlərin İzahlı Lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh. 21