Assistent – (lat. assistens (assistentis)) – iştirak edən, kömək edən şəxs.

  1. ali məktəb müəssisəsində (kafedralarında) kiçik müəllim vəzifəsi və bu vəzifəni tutan şəxs;
  2. əsas işin yerinə yetirilməsi zamanı mütəxəssisin köməkçisi: ali məktəblərdə mühazirə oxumaqda, laboratoriya işində və əməli məşğələlərdə mühazirəçiyə və ya professora kömək edən şəxs;
  3. xəstəliyin gedişini müşahidə edən və cərrahiyyə zamanı həkimin köməkçisi – yardımçısı;
  4. orta və ali məktəbdə imtahan aparanın köməkçisi;
  5. elmi ad;
  6. ali məktəb müəllimlərinə verilən ilk elmi ad.

Ədəbiyyat

redaktə

Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.