Atabəy (dəqiqləşdirmə)

dəqiqləşdirmə
  • Atabəy — 1) səlcuq sultanlarının azyaşlı vəliəhdlərinin tərbiyəçisi və qəyyumları; 2) Səlcuqilər dövlətinin süqutu nəticəsində meydana gəlmiş sultanlıqların başçılarının titulu; 3) Misirdə məmlük sərkərdəsi.
  • Atabəy (Şəmkir)Azərbaycanın Şəmkir rayonunda kənd.