Aud nəvvabı — XVIII—XIX əsrlərdə Aud hakimlərinin titulu.

Aud nəvvablığının bayrağı

Tarixi Redaktə

1722-ci ildə Böyük Moğollar imperiyasının imperatoru Sultan Məhəmməd şah Səadətəli xanı Audun valisi təyin etdi. Əvvəlcə o "nazim" ünvanı daşıyırdı. Sonra o, "nəvvab" titulunu qəbul etdi. Paytaxtını Feyzabada köçürdü.

Nəvvabların siyahısı Redaktə

Portret Tacgüzarlıq adı Şəxsi adı Doğulduğu il Hakimiyyəti Öldüyü il
  Bürhanülmülk Səadətəli xan
برہان الملک سعادت خان
Mir Məhəmmədəmin Musəvi 1680 1722–1739 1739
  Əbulmənsur Mirzə Məhəmməd xan Səfdər cəng
ابو المنصور خان صفدرجنگ
Məhəmməd Müqim 1708 1737–1753 1754
  Şücaüddövlə
شجاع الدولہ
Şücaüddövlə Heydər xan 1732 1753–1775 1775
  Asəfəddövlə
آصف الدولہ
Məhəmməd Yahyaəli xan 1748 1775–1797 1797
  Asəfcah mirzə Vəzirəli xan
وزیر علی خان
1780 1797–1798 1817
  Yamin əd-Daula II Səadətəli xan
سعادت علی خان
1752 1798–1814 1814
  Rafaat əd-Daula
Padşah-i-Aud
Əbülmüzəffər Qazüddin Heydər xan
غازی الدیں حیدر
1769 1814–1827 1827
  Насир-уд-Дин Хайдар Шах Хан Haidar Shah Jahan
ناصر الدیں حیدر شاہ ‌جہاں
Əbulmənsur Qütbəddin Süleymancah 1827 1827–1837 1837
  Абул Фатих Моин уд-Дин Moinüddin Məhəmmədəli şah
محمّد علی شاہ
1777 1837–1842 1842
  Наджм ад-Даула Абл-Музаффар Муслех уд-Дин Əmcədəli şah
امجد علی شاہ
1801 1842–1847 1847
  Абул-Мансур Мирза Vəcidəli şah
واجد علی شاہ
1822 1847–1856 1887
  Бегума Хазрат Махал
بیگم حضرت محل
Məhəmmədi xanım ' 1879
  Bircis Kadra
برجیس قدر
Рамзан Али
رمضان علی
1845–1893 1893

Həmçinin bax Redaktə