Auditoriya

Auditoriya – [lat. auditorium – dinləmə yeri, qulaq asmaq üçün yer] 1)mühazirələrin oxunması üçün nəzərdə tutulan otaq (mühazirə oxunan otaq); 2)ali məktəblərdə dərs otağı; 3)mühazirə, məruzə, nitq, televiziya, radio verilişi və s. dinləyənlər (mühazirənin, məruzənin dinləyiciləri) toplusunun adı; 4)toplantı salonu; 5)bir toplantıya və ya konfransa yığışanlar, dinləyicilər.

ƏdəbiyyatRedaktə

Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.