"Aura" sözü yunan mənşəli olub "əsmə" mənasını bildirir və insanın fiziki bədənini əhatə edən enerji informasiya sahəsini əks etdirir. Aura insanın şəxsiyyəti, həyat tərzi, onun fikirləri və hissləri məlumatlarını özündə birləşdirən enerji şüalandırır.

Məşhur rusiyalı bir psixoloqun fikrincə, insan aurasının fərdi xüsusiyyətləri onun forması, ölçüsü, sıxlığı, rəng palitrası müəyyən insanın səviyyəsindən asılıdır.

Aura insan bədənini əhatə edən bir oval yaradır. İnsan psixoloji cəhətdən sabit və eyni zamanda enerji və güc ilə tam təmin olunanda auranın forması harmoniya təşkil edir. Nə qədər ki, daxili aləm sabit deyil bir o qədər aura simmetrik olmayacaq.

İnsanın şəxsiyyətinin güclü olmasını bildirir. İnsan nə qədər müəyyən məqsədə doğru irəliləsə, onun davranışı nə qədər harmonik olsa onun aurası bir o qədər möhkəm olar. Aşağı səviyyəli aura depresiya vəziyyətində olan və enerjisini itirmiş insanlarda müşahidə olunur.

Auranın ölçüsüRedaktə

Auranın ölçüsü dedikdə, şüalanmanın insan bədənindən bir neçə santimetrdən bir neçə metrə kimi əhatədə olması başa düşülür. İnsan mənən inkişaf etdikcə və enerji potensialı gücləndikcə onun aurasının ölçüsü artmış olur.