Autigen minerallar


Autigen minerallar - məhlullardan çökmə, məhlulların sülb faza ilə qarşılıqlı təsiri altında, yenidən kristallaşması nəticəsində həmin yerdə çökmə və ya süxurda əmələ gəlmiş (in sivtu) minerallar. Zaman etibarilə çökmə ilə eyni vaxtda singenetik, müxtəlif dəyişilmə mərhələlərində əmələ gələn diagenetik (çökmənin süxura çevrilməsi zamanı yaranmış), epigenetik (katagenetik və ya da metagenetik) növləri olur. Yer səthində süxurların aşınması nəticəsində süxurda əmələ gələn minerallar da həmçinin autigen minerallar aiddir. Çökmə süxurda 200-dən çox autigen minerallar təsvir edilmişdir.

Autigen minerallar
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.