Avadanlıq

Avadanlıq aşağıdakı mənalara gələ bilər: