Avantüra

Avantüra (fr. aventure) təsadüfi uğura hesablanmış, real şərait və imkanlar nəzərə alınmadan atılan addım, düzlük baxımından şübhə doğuran riskli iş; adətən iflasa məhkum olur. Təsadüfi müvəffəqiyyət ümidi ilə edilən şübhəli təşəbbüs, həqiqi qüvvə və şəraiti nəzərə almadan görülən iş; xətərli təşəbbüs, macəra.

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.