Avroçek

Avroçek (Eurocheque) - 1968-ci ildə yaradılan və 40-dan artıq ölkəni əhatə edən “Avroçek” Avropa bank sisteminin iştirakçısı olan ölkələrin hamısında banklar tərəfindən ödənilməsi qəbul edilən standartlaşmış beynəlxalq çek. Avroçek yalnız zəmanətli Avropa çek  kartları ilə istifadə olunur ki, burada bir Avroçekin bank tərəfindən maksimum zəmanət verilən məbləği göstərilmişdir. Bu məbləğ əmtəə və xidmətlərin əldə edilməsi zamanı nağdsız hesablaşmalar üçün, eləcə də nağd pulun alınması üçün istifadə olunur. Avroçeki ödəyən bank buna görə komisyon rüsumu tutur.[1]

Mənbə:Redaktə

  1. MALİYYƏ BAZARLARI TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Мərkəzi, 2010,s.29