Avstralopitek (lat. australis, q.yun. πίθηκος) — İnsanların qədim əcdadlarından biri. Təxminən 4 milyon il öncədən 1 milyon il öncəyə qədər Afrikada yaşamış insana bənzər canlılara verilən cins adı.

Antropogenezlərin başlanğıcında avstralopitek növlü meymunlar durur. Avstralopiteklərin nəsli indi də Cənubi və Mərkəzi Afrikada, Cənubi Asiyada yaşamaqdadır. Lakin onların daha qədimdə yayıldığı ərazilər Tanzaniyada Olduvay dərəsi, Keniya və Həbəşistan hesab olunur.

Təqribən 5 milyon il bundan əvvəl Cənubi Afrikada yaşamışlar. Kannibal olan avstralopitekləri 2 milyon il bundan əvvəl yaşamış bacarıqlı insanlar (lat. Homo habilis) əvəz etmişdir.

Xarici keçidlər redaktə