Avstroneziya dilləri

Avstroneziya dilləri - Ən böyük dil ailələrindən biridir. Malay arxipelaqında (İndoneziya, Filippin), Malakka yarımadasında, Okeaniyada, MadaqaskarTayvan adalarında yayılmışdır. 800-ə qədər dili özündə birləşdirən Avstroneziya dillərində 250 milyondan çox adam danışır. Avstroneziya dillərinin müqayisəli-tarixi tədqiqi V.Humboldtun kavi dili haqqındakı elmi işidir. O, bu dilləri "malay-polineziy dilləri" termini ilə adlandırmışdır.