Avtomatik planetlərarası stansiya

Avtomatik planetlərarası stansiya - Yer orbitini tərk edən və kosmosu tədqiq edən robotik kosmik gəmidir.