Axıstabad mahalı - Qarabağ bəylərbəyliyinin doqquz mahalından birir. Hazırkı Ağstafa rayonu ərazisində yerləşib.

İlk Osmanlı hakimiyəti dövründə (1593-1606) Axıstabad sancağı yaranmışdır.

Xarici keçidlərRedaktə

  • Mirza Səmia. Təzkirətul-muluk (be kuşeş-e dr. S.M.Dəbirseyaqi). Tehran, 1368, s.76-78; Sazman-e edari-ye hokumət-e Səfəvi ya təliqat-e Minorski bər “Təzkirətul-muluk” (tərcome-ye Məsud Rəcəbniya). Tehran, 1368, s.179,181.
  • [1]